Το Rise Club παρέχει σε κάθε άνεργη μητέρα τη δυνατότητα να παρακολουθήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ατομικής και επαγγελματικής ενδυνάμωσης. 

Τα προγράμματα θα διεξάγονται τρείς φορές το χρόνο για συνολικά τρείς μήνες. 

Οι άνεργες μητέρες θα εντάσσονται στο εκάστοτε πρόγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες τους, που θα διαπιστώνονται από καταξιωμένους επαγγελματίες. 

Τα προγράμματα θα περιλαμβάνουν:

 • Ψυχολογική υποστήριξη 
  (θα προσφέρονται ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε μητέρας)
 • Ενίσχυση των οριζόντιων δεξιοτήτων (softskills) 
  όπως είναι οι επικοινωνιακές δεξιότητες κ.α. 
 • Ανάπτυξη των λεγόμενων κάθετων δεξιοτήτων (hard skills), 
  ανάλογα με το επάγγελμα που επιθυμεί να ακολουθήσει η κάθε μητέρα
 • Οι άνεργες μητέρες θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν προγράμματα απαραίτητα για την επιστροφή στην αγορά εργασίας όπως είναι η επικαιροποίηση του βιογραφικού τους σημειώματος και η διαμόρφωση προφίλ στην επαγγελματική πλατφόρμα LinkedIn.
 • Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής, στην οποία το διαδίκτυο και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής αποτελούν αναπόσπαστα εργαλεία υπάρχει η δυαντότητα εκμάθησης ή επικαιροποίησης ψηφιακών δεξιοτήτων όπως τα Word, Excel, Outlook, PowerPoint.