Συμφιλίωση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

Η συμφιλίωση επαγγελματικής-οικογενειακής/προσωπικής ζωής αποτελεί ένα από τα κεντρικά πεδία δράσης για την εφαρμογή πολιτικών προώθησης της ισότητας των φύλων, η οποία άρχισε να αποκτά βαρύνουσα σημασία τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω της έντονης συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας. Με βάση τις κοινωνικό-οικονομικές και πολιτιστικές αλλαγές, η ανάγκη για ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και οικογενειακή

Μάθε περισσότερα